Важно! Записване 2022/23г.

ВАЖНО!!! Записването на приетите деца и от двете сгради на ДГ№155“Веселина“ за учебната 2022/23год.  ще се извършва в Централна сграда на ул.“Г.Минчев“35, 1505 София.

Виж още Важно! Записване 2022/23г.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ДГ 155„ВЕСЕЛИНА“ уведомява, че при възникнали въпроси от родители на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна, същите трябва да подават заявление /приложение № 1 към чл. 4,…

Виж още СЪОБЩЕНИЕ

Промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВбр. 17/2022г.) параграф 5, се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел ІІ…

Виж още Промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДГ155

На 15.09 в  ДГ155 се откри новата учебна година. С много балони, цветя и песни деца и учители от двете сгради дадоха старт на учебния процес за 2021/22г. Г-жа Янка…

Виж още НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДГ155

Съобщение

Скъпи родители, На основание Заповед № РД-01-7018/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министерство на Здравеопазването, от 04.01.2021 г. /понеделник/ се възобновяват посещенията на децата…

Виж още Съобщение