ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.19 от Наредба№5 от 03.06.2016г. и Правила за осъществяване на допълнителни педагогически дейности в общинските детски градини на територията на Столична…

Виж още ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.19 от Наредба№5 от 03.06.2016г. и Правила за осъществяване на допълнителни педагогически дейности в общинските детски градини на територията на Столична…

Виж още ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.19 от Наредба№5 от 03.06.2016г. и Правила за осъществяване на допълнителни педагогически дейности в общинските детски градини на територията на Столична…

Виж още ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.19 от Наредба№5 от 03.06.2016г. и Правила за осъществяване на допълнителни педагогически дейности в общинските детски градини на територията на Столична…

Виж още ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Седмица по БДП

Един от основните приоритети в работата на ДГ“Веселина“ е Безопасното поведение на децата и техните родители като участници в движението. Практиките по проблема на пътната безопасност са плод на дългогодишна…

Виж още Седмица по БДП

Важно! Записване 2022/23г.

ВАЖНО!!! Записването на приетите деца и от двете сгради на ДГ№155“Веселина“ за учебната 2022/23год.  ще се извършва в Централна сграда на ул.“Г.Минчев“35, 1505 София.

Виж още Важно! Записване 2022/23г.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ДГ 155„ВЕСЕЛИНА“ уведомява, че при възникнали въпроси от родители на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна, същите трябва да подават заявление /приложение № 1 към чл. 4,…

Виж още СЪОБЩЕНИЕ

Промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВбр. 17/2022г.) параграф 5, се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел ІІ…

Виж още Промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДГ155

На 15.09 в  ДГ155 се откри новата учебна година. С много балони, цветя и песни деца и учители от двете сгради дадоха старт на учебния процес за 2021/22г. Г-жа Янка…

Виж още НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДГ155