Съобщение

Скъпи родители, На основание Заповед № РД-01-7018/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министерство на Здравеопазването, от 04.01.2021 г. /понеделник/ се възобновяват посещенията на децата…

Виж още Съобщение

Реализиран проект на ДГ№155“Веселина“: Безопасност на движението   –  наше право и отговорност“

Времетраене м.юли 2020г. -  м.декември 2020 г.Проектът е финансиран по  Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община”Проектът е свързан с осъвременяване…

Виж още Реализиран проект на ДГ№155“Веселина“: Безопасност на движението   –  наше право и отговорност“