Реализиран проект на ДГ№155“Веселина“: Безопасност на движението   –  наше право и отговорност“

Времетраене м.юли 2020г. -  м.декември 2020 г. Проектът е финансиран по  Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община” Проектът е свързан…

Виж още Реализиран проект на ДГ№155“Веселина“: Безопасност на движението   –  наше право и отговорност“