Училищни партньорства „КОМЕНСКИ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейските социални фондове на Европейския съюз.   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА  - 24 МЕСЕЦАОБЩА СТОЙНОСТ НА…

Виж още Училищни партньорства „КОМЕНСКИ”

Проект Коменски

1.    ДА СЕ РАЗВИЕ СЪЗНАНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, С ВЪЗМОЖНОСТИ ДЕЦАТА ДА ОПОЗНАЯТ ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДАТА 2.    ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, ЗА РАЗВИТИЕ НА…

Виж още Проект Коменски