ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА”

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ 1505  гр. София,  район  Слатина, ул. „Георги Минчев”  № 35, 02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg Утвърждавам: Янка Чавдарова Директор ДГ №155 „Веселина”    ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА”

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ 1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg Утвърдил: Янка Чавдарова ДиректорДГ№155 „Веселина”     ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ 1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg Утвърдил: Янка Чавдарова   ПЛАН ЗА  КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА  ГРАДИНА…

Виж още ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2022 – 2023 ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ 1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg Утвърдил - Директор: Янка Чавдарова   Годишен план за дейността на…

Виж още ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2022 – 2023 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ 1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg Утвърдил - Директор: Янка Чавдарова   ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА…

Виж още ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ 1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38;електронна поща: dg155veselina@abv.bg Утвърждавам - Директор: Янка Чавдарова    ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА ДЕТСКА  ГРАДИНА…

Виж още ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА”

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ 1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg Утвърдил - Директор:  Янка Чавдарова                      П Р О Г Р…

Виж още ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА”

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ 1505  гр. София,  район  Слатина, ул. „Георги Минчев”  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg Утвърдил - Директор: Янка Чавдарова   ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В…

Виж още ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

  СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”   Този стандарт представя формите и процедурите на планирането и отчитането в ДГ №155 „Веселина”-гр. София. Формите…

Виж още СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”
  • 1
  • 2