ОТЧЕТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020/2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

  ДГ№155“Веселина“   1505София, ул.“Георги Минчев“35   Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима…

Виж още ОТЧЕТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020/2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021/22 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

План за действие   НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО…

Виж още ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021/22 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,, ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2021/22ГОДИНА

Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за изграждане на отношение към пътната безопасност. В този начален етап, ние, педагогическите специалисти, целим да надградим развитието на уменията…

Виж още ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,, ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2021/22ГОДИНА

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ 2020/2024 год.

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на…

Виж още ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ 2020/2024 год.