ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ 2020/2024 год.

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на…

Виж още ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ 2020/2024 год.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

План за действие НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО…

Виж още ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,,ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за изграждане на отношение към пътната безопасност. В този начален етап, ние,  педагогическите специалисти, целим да надградим развитието на уменията…

Виж още ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,,ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Реализиран проект на ДГ№155“Веселина“: Безопасност на движението   –  наше право и отговорност“

Времетраене м.юли 2020г. -  м.декември 2020 г. Проектът е финансиран по  Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община” Проектът е свързан…

Виж още Реализиран проект на ДГ№155“Веселина“: Безопасност на движението   –  наше право и отговорност“