План за дейността на Вътрешно-институционалната комисия по безопасност на движението по пътищата /ВИКБДП/ – ДГ№155 „Веселина“ – София  учебната 2023/2024 година

 ПЛАН за дейността на Вътрешно-институционалната комисия по безопасност на движението по пътищата /ВИКБДП/ - ДГ№155 „Веселина“ – София  учебната 2023/2024 година   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ВИКБДП в ДГ“Веселина“, гр. София е избрана…

Виж още План за дейността на Вътрешно-институционалната комисия по безопасност на движението по пътищата /ВИКБДП/ – ДГ№155 „Веселина“ – София  учебната 2023/2024 година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2023 – 2024 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ155 “ВЕСЕЛИНА“

  План за действие НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г.   СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030)  …

Виж още ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2023 – 2024 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ155 “ВЕСЕЛИНА“

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ  2020/2024год.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ  2020/2024год.  Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес…

Виж още ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ  2020/2024год.

 ДОКЛАД ОЧЕТ ПО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

   ДОКЛАД ОЧЕТ ПО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“ Обща информация за Плана за действие  на уч. 2022/23год.  година за безопасност на…

Виж още  ДОКЛАД ОЧЕТ ПО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

ОТЧЕТ ПЛАН БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

ОТЧЕТ ПЛАН БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г. Възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато учене през целия живот”. БДП е…

Виж още ОТЧЕТ ПЛАН БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БДП НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

  План за действие   НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА…

Виж още ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БДП НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

Ден на безопасността на движение по пътищата в ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“

На 29 юни 2022 г. по Инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. На този ден с предвидените…

Виж още Ден на безопасността на движение по пътищата в ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“

Практически препоръки за опазване живота и здравето на децата

В периода на лятната ваканция значително нарастват опасностите от тежки пътнотранспортни произшествия с деца и юноши. За децата са характерни импулсивните реакции и малката съсредоточеност, те не осъзнават опасностите, когато…

Виж още Практически препоръки за опазване живота и здравето на децата
  • 1
  • 2