ОТЧЕТ ПЛАН БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

ОТЧЕТ ПЛАН БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г. Възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато учене през целия живот”. БДП е…

Виж още ОТЧЕТ ПЛАН БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БДП НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

  План за действие   НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА…

Виж още ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БДП НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

Ден на безопасността на движение по пътищата в ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“

На 29 юни 2022 г. по Инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. На този ден с предвидените…

Виж още Ден на безопасността на движение по пътищата в ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“

Практически препоръки за опазване живота и здравето на децата

В периода на лятната ваканция значително нарастват опасностите от тежки пътнотранспортни произшествия с деца и юноши. За децата са характерни импулсивните реакции и малката съсредоточеност, те не осъзнават опасностите, когато…

Виж още Практически препоръки за опазване живота и здравето на децата

ОТЧЕТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020/2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

  ДГ№155“Веселина“   1505София, ул.“Георги Минчев“35   Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима…

Виж още ОТЧЕТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020/2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021/22 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

План за действие   НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО…

Виж още ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021/22 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,, ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2021/22ГОДИНА

Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за изграждане на отношение към пътната безопасност. В този начален етап, ние, педагогическите специалисти, целим да надградим развитието на уменията…

Виж още ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,, ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2021/22ГОДИНА

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ 2020/2024 год.

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на…

Виж още ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ 2020/2024 год.