14.02.22 – 18.02.22г. – Седмица на съвременни активности в 155 ДГ“Веселина“под девиза: „Апостоле, от теб се учим всички“