1 ноември – Денят на народните будители

Децата от четвърта група“Звездичка“  на ДГ155“Веселина“ отбелязаха  празника с интересна неделна разходка. Програмата  включваше съвместно с родители  разглеждане на забележителности, свързани с делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение. Учителите на групата г-жа М.Георгиева и г-жа Д.Бахит: „Искаме децата да  осъзнават от малки  подвига на далновидните българи, съхранили през вековете ценностите, морала и вярата на нашия народ Да се  събуди у младите родители здрав смисъл за съществуването, интерес към дейците на миналото ни, привързаност към род и родина…Щастливи сме, че има живот в общността, че заедно ще  предаваме на децата интереса към знанието и будния  дух.