ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В ГЪРЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+”

2
В град Варкиза, Атина – Гърция е проведена втората работна транснационална среща в училище „DES” (DIADRASTIKO EUROPAIKO SXOLEIO), по проект „Спаси моя живот с моите права” („Save my life with my rights“), за училищно партньорство, по секторна програма „Еразъм +”. В срещата участваха директори и учители от училищата и детските градини, партньори по проекта, от Турция, Гърция, Италия, Румъния и България. В училището имахме възможност да се запознаем с екипа на учебното заведение, с неговата история и с най-съвременните методи на преподаване и работата с децата на допълнителна подкрепа, преподаване и работата с децата на допълнителна подкрепа. Останахме много приятно изненади от нетрадационните и иновативни подходи при дизайна на учебната среда.Бяха ни демонстрирани съвременни методи за повишаване на интереса на децата към учебния предмет, както и как съвременните технологии могат да се използват при подкрепа на деца със специални образователни потребности. Денят завърши с интересни игри с клей и глина. На тази работна среща направихме задълбочена оценка на първата година, мониторинг на осъществените до този момент дейности, планирани активности и работата по тях. Всеки един партньор обобщи в детайли развитието по проекта през първата му година. Основен акцент бе поставен върху това кои са дейностите, които най-много са ни помогнали да приложим на практика ценностите и идеите, които искаме да реализираме по време на проекта за защита на правата на децата. По време на тази транснационална среща успяхме да синхронизираме в още по-добра степен нашата работа по проекта заедно с другите партньори, за по-доброто реализиране на идеите на проекта. Бяха отчетени трудностите на всяка една страна и договорихме различни стратегии и идеи за справяне с тях. Всички участници в срещата посетихме общинската администрация и кмета на на град Вари – Vari – Voula – Vouliagmeni, г-н Грегори Константелос. По време на тази среща имахме възможността да се запознаем с историята на град Вари и околността, както и съвременното му развитие. В детайли ни бе представено съвременното състояние на образователната система и инфраструктура на града. Особен акцент бе поставен на множеството международни проекти, които се осъществяват и реализират от детските градини и училища в този район.