СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ГРУПИ

Възраст/

Направление

Български език и литература за деца

Околен свят

Математика

Конструиране и техника

Изобразително изкуство

Музика

Физическа култура

Общ брой ситуации

3–4 – годишни

I възрастова група

1

1

1

1

2

2

3

11

4–5 – годишни

II възрастова група

2

2

2

1

1

2

3

13

5–6 – годишни

III възрастова група

2

2

2

2

2

2

3

15

6–7 – годишни

IV възрастова група

3

2

3

2

2

2

3

15

Възраст/

 

Направление

Български език и литература за деца

Околен свят

Математика

Конструиране и техника

Изобразително изкуство

Музика

Физическа култура

Общ брой ситуации

3–4 – годишни

 

I група

2

1

1

1

1

2

3

11

Възраст/

 

Направление

Български език и литература за деца

Околен свят

Математика

Конструиране и техника

Изобразително изкуство

Музика

Физическа култура

Общ брой ситуации

4–5 – годишни

 

II група

2

2

2

1

1

2

3

13

Възраст/

 

Направление

Български език и литература за деца

Околен свят

Математика

Конструиране и техника

Изобразително изкуство

Музика

Физическа култура

Общ брой ситуации

5–6 – годишни

 

III група

2

2

2

2

2

2

3

15

Възраст/

 

Направление

Български език и литература за деца

Околен свят

Математика

Конструиране и техника

Изобразително изкуство

Музика

Физическа култура

Общ брой ситуации

6–7 – годишни

 

IV група

3

2

3

2

2

2

3

15

Дневен режим

Възраст/

Режимен момент

Прием на децата, дейности по интереси, утринна гимнастика

Подготовка за закуска, закуска

Основни форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

Подготовка за обяд и обяд

Следобеден сън

Следобедна закуска

Основни  и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

3–4 – годишни

I възрастова група

7.30 – 8.30


8.30 – 9.00

9.15 – 10.30


10.30 – 11.4511.45 – 12.30

13.00 – 15.00

15.30 – 16.15

16.15 – 18.304–5 – годишни

II възрастова група

7.30 – 8.30


8.30 – 9.00

9.00 – 10.30


10.30 – 12.0012.00 – 12.45

13.00 – 15.00

15.15 – 15.45

15.45 – 18.305–6 – годишни

III възрастова група

7.30 – 8.30


8.30 – 9.00

9.00 – 10.30


10.30 – 12.0012.00 – 12.45

13.00 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 18.306–7 – годишни

IV възрастова група

7.30 – 8.30


8.30 – 9.00

9.00 – 11.00


11.00 – 12.0012.00 – 12.45

13.00 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 18.30Възраст/

Режимен момент

Прием на децата, дейности по интереси, утринна гимнастика

Подготовка за закуска, закуска

Основни форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

Подготовка за обяд и обяд

Следобеден сън

Следобедна закуска

Основни  и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

3–4 – годишни

I група

7.30 – 8.308.30 – 9.00

9.15 – 10.30


10.30 – 11.45
11.45 – 12.30

13.00 – 15.00

15.30 – 16.15

16.15 – 18.30

Възраст/

Режимен момент

Прием на децата, дейности по интереси, утринна гимнастика

Подготовка за закуска, закуска

Основни форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

Подготовка за обяд и обяд

Следобеден сън

Следобедна закуска

Основни  и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

4–5 – годишни

II група

7.30 – 8.308.30 – 9.00

9.00 – 10.30


10.30 – 12.00
12.00 – 12.45

13.00 – 15.00

15.15 – 15.45

15.45 – 18.30

Възраст/

Режимен момент

Прием на децата, дейности по интереси, утринна гимнастика

Подготовка за закуска, закуска

Основни форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

Подготовка за обяд и обяд

Следобеден сън

Следобедна закуска

Основни  и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

5–6 – годишни

III група

7.30 – 8.308.30 – 9.00

9.00 – 10.30


10.30 – 12.00
12.00 – 12.45

13.00 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 18.30

Възраст/

Режимен момент

Прием на децата, дейности по интереси, утринна гимнастика

Подготовка за закуска, закуска

Основни форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

Подготовка за обяд и обяд

Следобеден сън

Следобедна закуска

Основни  и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

6–7 – годишни

IV група

7.30 – 8.308.30 – 9.00

9.00 – 11.00


11.00 – 12.00
12.00 – 12.45

13.00 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 18.30