СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ +” В ТУРЦИЯ

2
Посещение на детската градина в Инкирльова Вълнуващо посрещане в детската градина от децата, екипа на детската градина и родителите. Домакините ни предоставиха възможност да разгледаме групите, всяка отличаваща се със свой стил и подходящо обзаведени с необходимото пространство и материали. По време на обучителната среща в гр. Айдън, Турция – видяхме, че сърцевината на успешната и ползотворна работа с децата е всъщност любовта към тях. Колегите от Турция ни показаха, че без значение е социалния статус на семейството, отношението на родителите или способностите на детето – те могат да намерят език с всяко едно дете и да следват неговото желание да се развива. Доскоснахме се до педагогика, която не говори общо за групата, а до педагогика, която поставя в центъра Детето. Детето като Аз, като личност, като отделен свят. Всяко дете със своите особености, силни и слаби, трудности и радости. В Турция всички видяхме какво означава сърцето ти да бие в ритъм с това на детето. Видяхме,че да даряваш не означава непременно да имаш по много от всичко – а означава да (от)дадеш себе си. По време на срещата посетихме ТЕД колеж – иновативно училище с утвърдени традиции в образованието в Турция. Колежът приема деца от предучилищна възраст до студенти. Наред с интегрирането на технологии в класната стая, колежът има много добра база, много добре развита програма за извънкласни дейности. Участвахме в интересно музикално обучение, в зала с различни муз. инструменти маракаси, звънчета, дайрета, барабанчета, чинели, и други инструменти. Запознахме се с методи, чрез които да стимулираме децата за творчество с помощта на собственото тяло и собствения усет за ритъм. Не това което изработихме – музикални инструменти от подръчни материали или неща, които сме свикнали да виждаме само по кофите за боклуци от нас, а това, което успяхме да дадем на децата – искреност и с уважение да споделим времето си. Мисля си,че това беше най-ценното, което успяхме да научим всички в Турция. Детето не е трудностите, които има – то е онова, което е готово да поеме всяка доброта и любов, която искаш да му дадеш.