Седмица по БДП

Един от основните приоритети в работата на ДГ“Веселина“ е Безопасното поведение на децата и техните родители като участници в движението. Практиките по проблема на пътната безопасност са плод на дългогодишна осъзната работа на колектива – инициативи, кампании, участие в създаване на инфраструктура, минимизираща риска от произшествия/поставяне пътни знаци, обезопасителни колони, почистване тротоарите  в района на детското заведение; насърчаване разумното и безопасно управление на превозните средства. Чрез отговорно обучение и възпитание детската градина не само изразява съпричастност, но  и  дава  своя  принос  за намаляване броя на децата, които много често  стават  жертви на пътя.

През 2008 год. ДГ155”Веселина” е приета за сертифициран член  на Европейската инициатива “Да спасим заедно 25 000 живота” .

Традиционно ежегодно детската градина провежда Седмица на пътната безопасност.

Времето от 16.05.22 до 20.05.22 се обявява за Седмица на пътната безопасност 2022год. . В  сграда“Веселина“2 ще бъдат представени  разнообразни практики за:

  • интегриране БДП по занимателен начин в различни дейности и направления;
  • използване образователни методи и подходи, адаптирани към възрастта на децата и към духа на времето;
  • надграждане ефективното общуване с деца, родители, партньори.

През учебната 2021/22год. усилията на колектива са насочени към  жизнеутвърждаващи поведенчески модели на деца и възрастни и установен ред за спасителни реакции.