Първи учебен ден в ДГ№155″Веселина“

„Първият учебен ден е празник за всички  – деца, родители, учители! Ден на радост, вълнения и  вяра, че все повече ще надграждаме върху добрите досегашни резултати. Стремежът ни  ще бъде да запазим духа на ДГ№155“Веселина“ и нейното устойчивото развитие. Убедена съм, че всеки един от нас ще даде най-доброто от себе си в името на възпитанието и  образованието на децата! С тези думи директорът на ДГ№155“Веселина“ –  г-жа Янка Чавдарова  пожелава на добър час и успешна нова учебна 2022/23год. година на всички деца, учители и родители. ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И НА ДОБЪР ЧАС!