Промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВбр. 17/2022г.) параграф 5, се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел ІІ Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 год.