Проект Коменски

1.    ДА СЕ РАЗВИЕ СЪЗНАНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, С ВЪЗМОЖНОСТИ ДЕЦАТА ДА ОПОЗНАЯТ ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДАТА
2.    ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦЕННОСТИ, НАГЛАСА, АНГАЖИРАНОСТИ, УМЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
3.    ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКА ОТГОВОНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА, РАЗВИТИЕ НА ТЯХНАТА КОМУНИКАТИВНОСТ  И ОТВОРЕНОСТ КЪМ СВЕТА ОКОЛО ТЯХ
4.    ДА СЕ ИЗСЛЕДВА КУЛТУРАТА НА УЧАСТВАЩИТЕ ПАРНЬОРИ,  ДА СЕ ОПОЗНАЕМ И РАЗКРИЕМ ПОТЕНЦИАЛА СИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ С ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 5 ГОДИНИ
5.    ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СВЕТА ОКОЛО НАС…../
Партньорите от  Великобритания, Швеция Румъния Турция и Испания по Проект „Коменски” посетиха ЦДГ №55” Веселина”
Целодневна Детска Градина №55 ”Веселина” е детска градина, която през 2012 год. има спечелен Проект по Програма „Училищни партньорства „Коменски”
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиране от Европейските социални фондове на Европейския съюз. На тема: „Екологично     възпитание на децата от предучилищна възраст” под мотото „Да приведем нещата от вън на вътре”
В периода от 22.03.2014 г. до 27.03.2014 г. детското заведение беше домакин на поредна среща на партньорите. В програмата  включихме представяне на София – кандидат за Европейска столица на културата, запознаване с културните ресурси и историческите забележителности. Наши гости бяха 22 учители и директори на училища и детски градини и 12 ученика…./