Проект „Еразъм+“

1. Дейности и презентации, представени на партньорите, по проект „Спаси моя живот с моите права“ („Save my life with my rights“)
Представяне на 155 детска градина „Веселина“
2
Дейности през месец септември 2016 – февруари 2017 г.
2
Дейности през месеци март – май 2017 г.
2
Вода за музея на водата в училище „DES“ – Гърция
2
Дейности през месеци септември – октомври 2017 г.
2
20 ноември – Световен ден за закрила на детето
2
Дейности през месеци ноември 2017 – януари 2018 г.
2
Дейности през месец февруари – април 2018 г.
2
Дейности през месец май – юни 2018 г.
2
2. Обучителната среща в България в края на месец април и началото на месец май 2018 г.
2
3. Песен, написана специално за проект „Спаси моя живот с моите права“ („Save my life with my rights“), по текст на Нина Дончева и музика на Красимир Милетков – старши учители в 155 детска градина „Веселина“, изпълнена от децата от четвърта група, на обучителната среща в София, през месец април – май 2018 г.
2
4. Какво е за нас проект „Спаси моя живот с моите права“ („Save my life with my rights“) – интервю с децата и родителите
2
5. „Нашите специални деца и техните права“ – интервю на Нели Кацарска – директор на детска градина „Веселина“ и партньорите по проект „Спаси моя живот с моите права“ („Save my life with my rights“) пред Дарик радио
2
6. „Нашите специални деца и техните права“ – интервю на Нели Кацарска – директор на детска градина „Веселина“ и партньорите по проект „Спаси моя живот с моите права“ („Save my life with my rights“) пред Дарик радио
Историята на Алекс, отразена в предаването „Тази сутрин“ по btv
2
Историята на Никола, излъчена в телетон „Бъди част от положителната промяна“ по Нова телевизия
2
Уважаеми родители и приятели,

Ние, в 155ДГ”Веселина”, от дълги години инвестираме дългосрочно в проекти, насочени най-вече към развитието на децата. Важни елементи на всички тези проекти са съпричастността, лидерството, участието и ангажираността на децата, служителите и родителите. Практиката ни е насочена в четири посоки. И те са хармонични на професионалната мисия на 155ДГ „Веселина”:

  • екология и околна среда;
  • физкултура и спорт;
  • безопасно движение по пътищата;
  • обмен на добри педагогически практики и квалификация на персонала.

Ние подкрепяме проекти, които са неотменен обществен интерес. Уважаваме идеи, пред чийто резултат всички деца са равни. Децата на България ще успеят, когато усилията на хора като нас всеки ден се множат. Ние вярваме в това!

Нели Кацарска – директор 155 ДГ „Веселина”

През 2016 г. 155 ДГ „Веселина“ спечели участие в двугодишен Европейски проект за училищно партньорство по секторна програма „Еразъм+” – „Спаси моя живот с моите права“ („Save my live with my rights”). Основната цел на проекта бе обмен на практики за опазване на детските права посредством повишаване на информираността за тях. Работихме по този проект, за да отгледаме деца, които познават и защитават своите права.

Дейностите планирахме с оглед Конвенцията за правата на детето. Включени бяха всички деца, от всички групи, учители и родители.

За времето от месец септември 2016 год. до месец август 2018 год. ние успешно си партнирахме с детски градини и училища от Гърция, Италия, Румъния и Турция. Съвмесно реализирахме три транснационални срещи и три международни обучения. Активното ни участие в тях спомогна ясно да осъзнаем своя ангажимент и да реорганизираме текущите си дейности според индивидуалните ни проектни отговорности – по-конкретно и за децата със специални нужди и опазването на техните права. Като се ангажирахме с активностите по проекта ние допринесохме за постигане на положителни резултати по отношение на:

  • усъвършенстване на обучението по правата на децата чрез въвеждане нови теми по различните направления и иновативни педагогически практики;
  • работата в екип на всички служители; взелите участие са обучени да работят в екип като прилагат подход в работата си, гарантиращ правата на децата;
  • активното взаимодействие с родителите за разработване на умения и подкрепа личностното развитие на децата.

Реалните резултати свързваме не само с даване на знания, а и с изграждането на нагласи, вярвания, ценности, правила и норми на поведение.

Горещи благодарности дължим на всички родители за толерантността и мощната подкрепа по време на проекта; признателност изразяваме към децата, за тяхната воля и упоритост; на учителите – за високият професионализъм.

Безценен е приносът на всички партньори, които се включиха и работиха активно, за да можем уверено да наречем този проект път към укрепването на духовността и демократичността. Горди сме, че даваме своя принос за изграждане на съвременното ни гражданско общество, където правата на детето са универсална ценност и се прилагат еднакво от всички – правителства, специалисти, родители, настойници и деца.

2

Проект „Спаси моя живот с моите права“ („Save my live with my rights”) се реализира със съдействието и финансовата подкрепа, получени от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.