Отчет работата на комисията по БДП за учебната 2020г-2021г

ДГ 155 “ Веселина“

Членове: М. Димчева – председател
                 Н. Дойчинова – член комисия
                 И. Алексиева – член комисия  

Мероприятия и дейности

 • Изготвен план на комисията по БДП
 • Запознат колектива с учебната документация по БДП
 • Представен проект „ Безопасност на движението –наше право и отговорност
 • разпределяне ролята на участниците в него
 • Подготвени материали по БДП за всяка група
 • Консултации за провеждане на обучаващи ситуации по БДП
 • Оформяне специализирани зони по БДП във „Веселина“ 2- идеи от комисията и съдействие за качество на изпълнението
 • Проведена седмица на безопасното движение:
 • Инициативи, ситуации, кътове по БДП
 • Споделяне активности с родители, чрез съвременни ИТ
 • Изпратено заявление с инициативи до „ Годишни награди за пътна безопасност“
 • Участие в почистване и обезопасяване района около ДГ при зимни условия.
 • Гледане на мултимедийни презентации по БДП по групи
 • Игри на площадката по БДП
 • Представяне практически умения за безопасно придвижване на открито „ На Улицата всеки знае – не бива да се тича и играе“
 • Наблюдения и разчитане на сигнализация – звук, посока
 • Познаваме правилата по БДП
 • Раздавне брошури на родители и светлоотразители за децата
 • Изложба – „ Нашето безопасно лято“

Пожелаваме ви безопасно лято!