ОБУЧИТЕЛНА СРЕЩА В РУМЪНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+”

2
Най-полезното и важно от обучителната среща:
  • Установени устойчиви взаимовръзки между страните партньори за обмен на опит и положителни практики по проекта. Високо качество на провежданите обучения /презентационни техники, методи за дискусия/и иновативни практики.
  • Демонстрация на правила за организиране на дневния режим и цялостната възпитателно-образователната дейност в контекста на правата на децата. Активна работа с родителите за разработване на умения за подкрепа на децата – включване в обучения, семинари.
  • Включване широк кръг обучени специалисти по множество различни дисциплини/арт изкуство, спорт, танци/
  • Развитие на социалните умения (общуване, работа в екип, адекватно овладяване на рискови ситуации и решаване на конфликти /
  • Обогатяване знанието за значението на визуалното изкуство и музиката за създаване условия за качество на взаимодействие, общуване и усвояване на нравствени ценности и норми за деца и възрастни.
  • Домакините от Румъния бяха модел за всички нас как да развиваме комуникационните си умения и да споделяме наученото. Тяхната способност за добро сътрудничество помогна да работим заедно в отлични отношения и да повишим своята заинтересованост по отношение на описанието, провеждането, разпространението и оползотворяването на проекта.