СИМВОЛИ НА ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА

  1. Логото на ДГ № 155 „Веселина” символизира радост, свобода, усмивки, слънчево детство, толерантност и уважение към личността на всяко дете. Знакът се поставя върху всички официални бланки, почетни сертификати и изданията на ДГ № 155 „Веселина”.

  2. Химнът на ДГ № 155 „Веселина” е създаден от композитора Красимир Милетков. Песента „Веселина” е символ на живота в детското заведение.

  3. Знамето на ДГ- София е зелено. От едната страна е логото, с надпис под него Детска градина 155”Веселина“. Съгласно цветовата символика зелено е цвят на растеж и хармония.  Има силна емоционална кореспонденция с безопасността. Той е нашия отговор  на децата, хората и заобикалящия ни свят – ние сме  спокойни, балансирани и винаги може да се разчита на нас .