Мисия

  • Въз основа на своя дългогодишен професионален опит  в областта на предучилищното образование и  осъзнавайки своите социални отговорности, ДГ „Веселина”  предлага иновативни педагогически  технологии  за създаване на устойчива и все по- висока стойност на взаимодействие със своите  деца и партньори.

  • Ориентирана към създаване на  нови приноси и практики за своите възпитаници,  като изгражда инициативни, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят; да бъде достоен партньор на деца и родители,  да възнаграждава заслужено своите служители  и да обогатява живота на местните общности, сред които развива дейност.

  • Открита за очакванията на външния свят, с принос за икономическия, социалния и екологичен напредък на национално и европейско ниво.

Визия

„Да носим вдъхновение и иновация на всяко  дете в детската градина. Да създаваме стойности, за да спечелим лоялността им за цял живот”.

„Да подобрим качеството на детския  живот, като им позволим да вършим заедно  повече неща, за да се чувстват по-добре и да живеят щастливо”.

Нашите ценности

 Те ръководят нашите решения и действия. Те са това, което ни правят  детска градина, на която може да се доверите.

  • Лоялност, активност, отговорност.
  • Признаване на достойнството, присъщо на всеки човек; почтеност, толерантност, смелост за посрещането на някои събития.
  • Високи постижения, иновативност, ефикасност, сътрудничество и работа в екип.
  • Честност, безпристрастност, почтеност.