Мисия

  • ДГ№155 „Веселина” е ориентирана към своите възпитаници – обучава инициативни, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят.
  • Ние отглеждаме с обич колективен морал, който повелява: „Да бъдем максимално полезни  за децата. Те са нашата инвестиция в бъдещето на България“.

Визия

Модерна и ефективна образователна институция в услуга на съвременните деца и техните родители – признат модел  за съвременно  предучилищно обучение

ДГ №155 „Веселина” ще осигурява:

  • висок образователно-възпитателен стандарт и компетентност за включване в социалната среда на своите деца;
  • по-високо професионално подготвени  служители ;
  • педагогически целесъобразно и компетентно сътрудничество с родители и общественост.

Завършващите детската градина деца ще бъдат с много добър старт и с висока подготовка и умения за учене през целия живот.

ДГ №55 „Веселина” ще бъде утвърдена европейска институция за работа с деца от 3-7 години, която участва активно в европейското образователно и творческо пространство със свои проекти.

Нашите ценности

 Те ръководят нашите решения и действия. Те са това, което ни правят  детска градина, на която може да се доверите.

  • Екипен дух – Посланието на ДГ е „Заедно постигаме  повече”. В дух  на партньорство и коректност  гледаме в една посока и следваме целите си.
  • Отговорност и уважение – Отговорност и надграждане своята ангажираност към деца, семейства, служители, общество – за безопасност, развитие, успехи до отговорност към света като цяло. Ние работим за създаване на среда на взаимно уважение, приобщаване и отговорност.
  • Иновации и високи професионални постижения – Ние сме посветени на децата и тяхното благополучие. В работата се ръководим от ангажираността си да подобряваме качеството на обучение и живот . Стремим се да определим и да отговорим на най-важните нужди на децата  и техните родители  чрез постоянно усъвършенстване на  знания и иновации.
  • Ефективност – поемаме отговорност за изпълнението на своите ангажименти. Това ни прави надежден и търсен партньор.