Създадена през 1982 година ДГ№155 „Веселина”е една от най-големите в район Слатина и столицата. Детската градина обединява две специално строени сгради с общо 10 групи: Централна сграда/”Веселина-1” ул.”Г.Минчев”№ 35 и филиал /”Веселина-2” – ул.”Каймакчалан” №4.

1505 София, Редута,
ул. „Георги Минчев“ 35
Телефон:02/8700538
e-mail: dg155veselina@abv.bg
web: http://www.dg155.com/

Общо в двете сгради
са приети 279 деца
уч.2021/22год.

1505 София, Редута,
ул. „Каймакчалан“ 4
02/944 63 92

Изграждане на образователна инфраструктура, отговаряща на потребностите на развитие на детската градина. Повишаване качеството и ефективността на обучение, възпитание и социализация на децата чрез усъвършенстване и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти. Изграждане на условия за спорт и дейности на открито като част от образователния процес. Съхранение и утвърждаване на българската национална идентичност. Привличане на родителите и заинтересовани страни в процеса на образователната и социална реализация на всяко едно дете.

ДГ № 155 „Веселина” е съвременна институция, която допринася за напредъка на предучилищното образование чрез отговорно обучение и възпитание на децата
В цялостния процес на работа с деца, колеги, общественост, винаги се търси пресечната точка на ефективност, етичност и естественост