Имаме удоволствието да Ви представим една детска градина,

наложила през годините своето име чрез:

В

исок възпитателно-образователен стандарт на своите възпитаници

Е

легантен стил на управление

С

ъвремененно сътрудничество с родители и общественост

Е

фикасност на работа на целия екип

Л

оялност

И

нтерактивни технологии и висок стандарт на материална база и среда

Н

адеждни комуникации в европейското образователно-творческо пространство

А

мбиция за приобщаващо и устойчиво бъдеще за всички

Създадена през 1982 година ДГ№155 „Веселина”е една от най-големите в район Слатина и столицата. Детската градина обединява две специално строени сгради с общо 10 групи: Централна сграда/”Веселина-1” ул.”Г.Минчев”№ 35 и филиал /”Веселина-2” – ул.”Каймакчалан” №4.

1505 София, Редута,
ул. „Георги Минчев“ 35
Телефон:02/8700538
e-mail: dg155veselina@abv.bg
web: http://www.dg155.com/

Общо в двете сгради
са приети 279 деца
уч.2021/22год.

1505 София, Редута,
ул. „Каймакчалан“ 4
02/944 63 92

Разпределението на помещенията осигурява адекватни условия за съвременните потребности на децата. Всички групи имат модерни занимални, самостоятелни офиси и обособени кътове за дейности по интереси. В централната сграда има просторен музикален салон и плувен басейн.
Picture5
Picture6
Picture7
Picture8
Picture1
Picture4
Picture2

В ДГ е изградена Зала по психомоторика

Оборудвана през 1997 год. под ръководството на Весела Банова – психолог, преподавател в Нов Български университет. Психомоториката като метод е приложима за всички деца. Тя се интересува от тялото като средство за изразяване на чувствата за общуване, гласа, мимиките и жестовете. При здравите деца се използва главно за превенция на психичното здраве. В залата децата се зареждат емоционално, освобождават напрежение, укрепват физически.
Психомоторика

НИЕ:
Подкрепяме значими социални инициативи
Участваме в национални и международни проекти, свързани с екология, спорт и приобщаващо образование

Безопасност на
движението

ДГ”Веселина” е
сертифициран член
на Европейската
инициатива „Да спасим
заедно 25 000
човешки живота”- 2008г.

Специална награда
от Годишните награди по пътна
безопасност – 2014 год.

Запис на песента „Деца по зебрата”
/текст и музика Красимир Милетков,
носеща специално послание
за безаварийно движение по пътищата на
Европа.

Изградена площадка
по безопасност-проект,
финансиран от СО.

Picture9
Picture10

Детска градина „Веселина“ реализира добри практики и инициативи по пътна безопастост,  насочени не само към децата, а и към цялата общност. Безопасността на движението е споделена отговорност – ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЖИВОТ! С активна гражданска позиция, повишена отговорност, толерантност, дисциплина, всички ние ще дадем  разумен модел на поведение на бъдещите участници в движението – нашите деца!

Picture3

Традиции в поддръжка на
екоравновесието в дворовете и
района на детската градина и в
двете сгрди от служители,
родители и деца

“Обичам природата и аз участвам в нея”
– реализирани два проекта към МОСВ

Picture4
Picture5
Picture6

Спорт, здраве, туризъм

“Заедно растем здрави и силни” – Проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година” Успешно изградена подкрепяща заобикаляща среда, включваща подходящи решения за физическото развитие на децата .

Алея за босо ходене

Picture9
Picture10
Picture11
Picture12

Дългогодишни традиции в областта на ски училища, зелени училища и лагери за деца, където децата укрепват физически и духовно

– спортна програма за  хармонично физическо и психическо развитие на децата, за подобряване на физическите способности и изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности;

– квалифициран учител за системни спортни занимания;

– взаимодействие  и диалог  с родители, спортни клубове, партньори. 

Picture13
Picture14
Picture15
Picture16

Иницииран и реализиран проект “Заедно за всяко дете”

Съвместни обучения с ЦСРИ „Карин дом” – Варна и УНИЦЕФ – прилагане методи и подходи за стимулиране детското участие, комуникация и цялостно включване в живота на детската градина;

Издигане квалификацията на екипа да работи за промяна на нагласите към повече толерантност и зачитане правата на децата със специални нужди.

 

Picture17

ДГ”Веселина” е част от осъществена  интензивна международна мобилност.Имаме участие в два международни проекта

„ДА ПРИВЕДЕМ НЕЩАТА ОТ ВЪН – НА ВЪТРЕ“

COMENIUS PROJECT „BRING OUTDOORS INSIDE“

Колективът за себе си:

  • Ние винаги се учим и търсим подобрения!
  • Вярваме си, отворени сме, търсим предизвикателства и отговаряме светкавично на възможностите, които ни се откриват!
  • Ние не сме отделни служители, ние сме отбор. Гордеем се с това, което правим и как го правим – за децата и цялата общественост!

Завещани послания:

  • “Търсете винаги пресечната точка на ефективност, етичност и естественост в цялостния процес на работа с деца, колеги, общественост.”
  • “Успехът е въпрос на ежедневни усилия , работа и  постоянство.
  • Много е важно да бъдем информирани!!!
  • Колкото повече даваш от себе си, толкова повече ти се дава“

 Нели Кацарска – директор ДГ155”Веселина”

от 5.09.1988 год. до пенсионирането си  на 1.07.2020год. 
 32 години  отговорен, мъдър и вдъхновен професионален живот
.