Важно! Записване 2022/23г.

ВАЖНО!!!

Записването на приетите деца и от двете сгради на ДГ№155“Веселина“ за учебната 2022/23год.  ще се извършва в Централна сграда на ул.“Г.Минчев“35, 1505 София.