Жив си, Апостоле! С благодарност!

Уроци по достойнство и родолюбие – в  дните от 13.02 до 17.02.22год. в ДГ№155“Веселина“. Инициативите бяха посветени на живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски.  Децата от  четвъртите и трети групи заедно с родителите си участваха в проекти за създаване на книжки и табла за живота на Левски. Какъв е Апостолът на свободата в очите на децата стана ясно от интервюто с тях: „ За нас Левски е герой, защото се е борил да имаме храна, дом и най-вече свобода…Наричан е Левски заради лъвския му скок, синеок герой – заради сините му очи, бил е съобразителен, разсъдлив, бил е много честен в отношението си с останалите, бил е любознателен и жаден за знания…

С вдигане на знамето и химна на България, споделен урок с родителите, всички изразиха своето  уважение към традициите и ритуалите в детската градина  и почит към живота и делото на великия Апостол.  

Дълго ще се помнят думите на директора на ДГ“Веселина“ г-жа Я.Чавдарова:

„Наша лична мисия като български учители  е да полагаме грижи и усилия да съхраним историите от живота на Васил Левски  и да ги предаваме на подрастващите поколения. За да се  знае и помни, за да се черпи мъдрост, опит и гордост! Следвайки заветите на Левски да  градим здраво бъдеще за България,  с вяра в собствените си възможности, достойнство и независимост“.