ДНЕВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЖИМНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2021/22

ДНЕВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЖИМНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2021/22

 

Възраст

 

 

 

Режимен момент

3–4 –  годишни

 

I възрастова

група

4–5 –  годишни

 

II възрастова група

5–6 –  годишни

 

III възрастова група

6–7 – годишни

 

IV възрастова

група

Прием на децата, дейности по интереси, утринна гимнастика

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30
Подготовка за закуска, закуска 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00
Основни форми на педагогическо взаимодействие 9.15 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30

9.00 – 11.00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

10.30 – 11.45 10.30 – 12.00 10.30 – 12.00

11.00 – 12.00

Подготовка за обяд и обяд 11.45 – 12.30 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45

12.00 – 12.45

Следобеден сън

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

Следобедна закуска

15.30 – 16.15 15.15 – 15.45 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30

Основни  и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито

16.15 – 18.30 15.45 – 18.30 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Възраст

 

 

 

Направления

3–4 – годишни

 

I възрастова група

4–5 – годишни

 

II възрастова група

5–6 – годишни

 

III възрастова група

6–7 – годишни

 

IV възрастова група

Български език и литература за деца

1 2 2 3

Околен свят

1 2 2 2

Математика

1 2 2 3

Конструиране и техника

1 1 2 2
Изобразително изкуство 2 1 2

2

Музика 2 2 2

2

Физическа култура 3 3 3

3

Общ брой ситуации 11 13 15

17