ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ДГ№155“ВЕСЕЛИНА“

Утвърждавам:
Директор: Галя Бързева

Възраст

 

 

 

Режимен момент

3–4 –  годишни

 

I група

4–5 –  годишни

 

II група

5–6 –  годишни

 

ПГ – 5 група

6–7 – годишни

 

ПГ – 6 група

Прием на децата, дейности по интереси, утринна гимнастика 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30
Подготовка за закуска, закуска 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00
Основни форми на педагогическо взаимодействие/при възможност на открито/ 9.15 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 11.00
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито 10.30 – 11.45 10.30 – 12.00 10.30 – 12.00 11.00 – 12.00
Подготовка за обяд и обяд 11.45 – 12.30 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45
Следобеден сън 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
Следобедна закуска 15.30 – 16.15 15.15 – 15.45 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30
Основни  и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито 16.15 – 18.30 15.45 – 18.30 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30