Ден на безопасността на движение по пътищата в ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“

На 29 юни 2022 г. по Инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. На този ден с предвидените активности с децата педагогическия колектив на детска градина № 155 „Веселина“ цели да се засили вниманието на родителите и обществото към проблемите на пътната безопасност. Мотото на днешния ден е „На пътя животът е с предимство“. През тази година ДГ „Веселина“ съсредоточи усилия около темите, свързани с безопасността в градски условия и в частност – тази на децата като пешеходци и велосипедисти. Инициативите са споделени с родители и партньори и са видими за обществеността чрез сайта на детската градина /www.dg155.com/, плакати, брошури. Посланието е за повече толерантност на пътя, за спазване на пътните правила и знаци, за весело и безопасно лято.