В групата по футбол основната цел на обучението е да решава оздравителни, образователни и възпитателни задачи. В резултат на приложената методика, децата придобиват технически умения, усъвършенствали са физическите си качества и проявяват голяма любов към футбола и спорта. Заниманията се провежда по групи 8-12 деца два пъти седмично с треньор бате Ники.

В предучилищната възраст се поставят основите на добро здраве и правилно физическо развитие на децата, усъвършенства се двигателната дейност и започва развитието на физическите качества.