В залата  по психомоторика веднъж седмично се провеждат сеанси с децата от всички групи.
Психомоториката като метод е приложима за всички деца. Тя се интересува от тялото, като средство за изразяване на чуствата за общуването, чрез гласа, мимиките и жестовете. При здравите деца се използва главно за превенция на психичното здраве. Сеансите по Психомоторика настройват децата творчески в условията на спонтанна игра. Първоначално на децата се дават идеи какво да правят с модулите, а на всеки следващ сеанс те сами измислят нови начини да си играят с тях. Тук децата осъзнават границите на възможностите си, което означава, че те се научават да се пазят сами.  Прихомоториката е любима дейност за всички деца. Залата е оборудвана с модули, които предизвикват децата към проява на въображение и развиват техните конструктивни умения. В залата децата се зареждат емоционално, освобождават напрежение и физически се натоварват.

Сеансите се провеждат по график веднъж седмично от екип специалисти психолози, работещи във фондация “За малките и за големите“  с Председател Георги Добринов.