С ЕТ „ПУРПУР“ и кака Диди децата се обучават по приложни изкуства. Удоволствието от заниманията и контакта с кака Диди е приятно изживяване за децата и родителите. Заниманията се провеждат 2 пъти по 30 мин. седмично по предварително изготвен график и заплащане от родителите.Месечната такса е 25 лв. В таксата са включени и материалите , с които ще работят децата.

Ателие за работа с децата по приложни изкуства „ПУРПУР”.

Ателие по приложни изкуства за работа с деца ‘’ПУРПУР”е основано през  2003 год. Ателието предлага курс за обучение на деца от всички възрастови групи.

Заниманията в ателието са изключително забавни за децата и се провеждат в непринудена ,творческа и приятелска среда. Успоредно с това децата развиват способност за създаване на идеи и прилагането им в практиката. Курсът спомага за развитието на двигателната система на ръцете и на сръчност, нужна на децата за по нататъшното им развитие. Децата придобиват знания ,умения и навици за работа с линия, петно, цвят и форма по индивидуален ,нестандартен и инстинктивен начин и най – важното, остават доволни и горди от постиженията си. Ателието организира конкурси и изложби. Заниманията се провеждат от кака Диди два пъти седмично по предварително изготвен график.