Народните танци носят със себе си удоволствието от живия ритъм на музиката и атракцията на сложните танцови стъпки. Обучението по народни танци развива основни физически качества като: гъвкавост, сила, издръжливост, бързина и координация.

Заниманията се провеждат под ритъма на многообразна музика от народни песни. Обучението е насочено към познаване на различния ритъм в музиката и точно изпълнение на характерни танцови стъпки и хореографии . В края на учебната година децата ще са достигнали до координиране на движенията на цялото тяло, ще различават ритъма на музиката, ще са по- пластични и по-танцувални.

Професионалната квалификация на Дани и Жоро – ръководителите на часовете по народни танци, дългогодишният им опит в сферата на фолклорното и танцово изкуство, съчетани с гъвкава работна методика, допринасят за качественото обучение на децата. Заниманията се провеждат два пъти седмично по график. Методиката на преподаване в отделните групи е съобразена с възрастта и възможностите на децата.