Карате Клуб  ”Светлина” се занимава с организиране и провеждане на занимания по Шотокан Карате-До. Работи с високо квалифицирани инструктори имащи необходимата квалификация.

Целта на Карете Клуб ”Светлина” е:

•    Популяризирането на Шотокан Карате-До, като бойно изкуство
•    Изграждане на физически и духовни качества у децата от различните възрасти и приобщаването им към спорта и бойните изкуства.

Заниманията по карате създават у децата:

•    Добра двигателна култура
•    Способност за самозащита
•    Подобрена емоционална стабилност
•    Дисциплина
•    Воля и много други качества

Заниманията се провеждат два пъти седмично по график с кака Светла