Обучението по английски език е една от най-популярните допълнителни дейности в детската градина. Прилагането на съвременни английски системи за ранно езиково обучение в съчетание с атрактивен за децата метод на преподаване, включващ:
– аудиовизуално обучение
– използване на нагледни материали
– игрови способи за усвояване на учебния материал,
превръща часовете по английски език в истинско забавление за малките деца, като с това спомага за по-доброто възприемане, а впоследствие и по-надеждното затвърждаване на изучавания материал. Благодарение на прилаганата методика децата развиват интерес и любов към английския език, който е задължителна предпоставка за по-нататъшното задълбочаване на техните езикови знания.

В края нa учебната година децата изнасят музикален спектакъл, подготвен изцяло на английски език, който обхваща изучавания материал през този период. Заключителният спектакъл, както и всички часове по английски език, се превръщат в едно незабравимо преживяване.