ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ДГ 155”ВЕСЕЛИНА”!​
Тук ще намерите по-пълна информация за събития, документи, връзки. Ще имате възможност да разгледате и научите повече за живота в детската градина. Ще бъдем отново заедно! Разчитаме на Вашите препоръки, за да поддържаме сайта винаги достъпен, удобен и актуален.
Сигурна основа за всяко дете
ДГ №155 "Веселина" се помещава в две специално строени сгради за 10 групи, едната е с адрес ул. "Георги Минчев"35 , а другата ул. "Каймакчалан"4.

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

  • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г.за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Банкова сметка:

BG62SOMB91303117991200

SOMBBGSF

Общинска банка – АД, клон Слатина

Email за връзка:

dg155veselina@abv.bg

Създадена през 1982 година ДГ№155 „Веселина”е една от най-големите в район Слатина и столицата. Детската градина обединява две специално строени сгради с общо 10 групи.

Прочети повече тук.

155 детска градина ”ВЕСЕЛИНА” работи по Европейска програма „Училищен плод“; Европейска схема „Училищно мляко“; Закуски за подготвителните групи
Виж менюто тук.

ДГ 155 „Веселина“ предлага широк спектър от дейности за децата ви, като: 

Английски език; Народни танци; Психомоторика; Приложни изкуства и др.

Виж всички дейности тук.

ДГ №155 предлага проекти като Еразън+, Коменски и много други. ДГ „Веселина“ има партнюри от цял свят като: Великобритания, Швеция, Румъния, Турция и Испания

Прочети повече тук.

Допълнителни дейности

Английски език

Английски език

Виж повече

Карате

Психомоторика

Психомоторика

Виж повече

Плуване

Плуване

Виж повече

Приложни изкуства

Приложни изкуства

Виж повече

Ски

Футбол

Народни танци

Народни танци

Виж повече